03-10-08

Terug van weggeweest!

Assalaam aleikum wa rahmatAllah wa barakatoehoe (Vrede, vergiffenis en zegeningen zij met jullie)

 

Ik heb een lange tijd niets gepubliceerd omdat het drukke tijden waren én omdat ik op vakantie ben geweest (in juli en augustus) én omdat het ramadan was (ook een drukke periode voor mij). Daar komt nu inshallah (met de wil van Allah)  verandering in!

Ik keek onlangs rond op de site en ik heb een aantal vragen ontdekt (vooral in het 'chatgedeelte' -> zie linkerkolom). Daarop zou ik het eerst willen ingaan, liefst deze week nog. Daarna wil ik de bestaande categorieën aanvullen én eventueel de categorieënlijst uitbreiden.

Nieuwe voornemens heb ik niet tekort na een maand vasten alhamdullilah, want ik ga proberen om veel consequenter te zijn in het publiceren en het beantwoorden van eventuele vragen. Ik zou jullie er wel op willen wijzen dat IK GEEN GELEERDE BEN en dat ik informatie van ZO BETROUWBAAR MOGELIJKE BRONNEN haal. Deze site dient meer als een 'informatieverdeler' om zo meer mensen te bereiken.

Hopelijk hebben jullie iets aan deze site

Moge Allah st en de lezers mij vergeven als ik fouten maak.

22:35 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-06-08

Korte geschiedenis van Mohammed de profeet vzmh

De Profeet

Moslims geloven dat Mohammed vzmh de laatste profeet van God (de zegel der profeten) was, en het is aan hem dat het de Islam werd geopenbaard.                               

                            

Mekka

Tijdens het leven van de profeet vzmh- voor de eerste openbaring - was Mekka een handelsstad zonder één heerser, en de Arabieren waren verdeeld in vele stammen. In Mekka bevond zich de heilige tempel van het land, een kubusvormige structuur genoemd Kaaba. Vele Arabieren reisden naar daar ter verering van afgoden.

 

De vroege jaren

Mohammed vzmh was geboren rond jaar 570 in Mekka, dat zich in het huidige Saudi-Arabië bevindt. De vader van Mohammed vzmh stierf vóór zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij 6 jaar oud was. Mohammed vzmh werd al zeer jong wees dus zorgde zijn grootvader Abdul Muttalib voor hem. Twee jaar later, stierf de grootvader van Mohammed vzmh, en zijn oom Abu Talib, een reizende handelaar, werd zijn beschermer. Mohammed vzmh werd ook handelaar, en op 25-jarige leeftijd trouwde hij met Khadijah, een 40-jaar-oude, rijke weduwe die één van zijn werkgevers was. Mohammed bracht veel tijd door in de bergen, namelijk in een grot in de berg Hira, waar hij mediteerde. Op een nacht in het jaar 610, ervoer Mohammed vzmh zijn eerste revelatie. Moslims geloven dat de engel Gabriël verscheen en hem vroeg om revelaties te reciteren die door Allah werden geopenbaard. Deze revelatie werd gemaakt op de "Nacht van Macht" (Laylat-ul-Qadr), die door moslims tijdens de Ramadan wordt herdacht.

 

Latere jaren

Mohammed vzmh bleef de volgende 20 jaar revelaties ontvangen die in de vorm van soera’s, verder onderverdeeld in aya’s, verzameld werden in de Heilige Koran. Mohammed vzmh predikte dat er geen andere god dan Allah was en spoorde mensen aan om zich tot de islam te bekeren en de aanbidding van idolen (afgoden) te verwerpen. Het nieuwe geloof dat de profeet Mohammed openbaarde werd uitgedaagd door de leiders van Mekka die Mohammed als bedreiging voor hun macht zagen. Toen Mohammed vzmh hoorde dat een groep Mekkanen (burgers in Mekka) van plan waren om hem te doden, besloot hij om Mekka te verlaten en naar Medina te reizen waar hij vreugdevol werd verwelkomd door de moslims. De migratie van Mekka naar Medina in 622 werd de Hijrah genoemd, en merkt het begin van de Islamitische kalender. In Medina, bleef Mohammed prediken en de groep van zijn volgers groeide. Geleidelijk aan, begon hij wetten in zijn gemeenschap te maken die op de revelaties van Allah st werden gebaseerd. Maar de spanningen bleven. Boze Mekkanen stuurde een leger om de Moslims in de Slag van Badr in 624 te bestrijden. Hoewel de Moslims in grote aantallen werden overtroffen, wonnen zij de strijd. Het vechten ging verscheidene jaren door, en de profeet was succesvol. In 630 marcheerde Mohammed in Mekka met zijn aanhangers en ging rechtstreeks naar Kaaba, waar ze de volgende: woorden verklaarden: "Allahu Akbar" of "God is Groot." De idolen van Kaaba werden vernietigd en vandaag de dag is de Kaaba een heiligdom van de moslims.

Mohammed vzmh stierf in 632, maar de Islam bleef groeien en bloeien.

14:30 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Echte rijkdom

 

Hieronder volgt een bekend islamitisch verhaal over échte rijkdom en échte armoede (dit is een klassieker, ik heb het dus niet zelf geschreven):

 

Echte rijkdom

Op een dag nam een vader van een hele rijke familie zijn zoon mee op reis. Hij wilde zijn zoon laten zien hoe arm sommige mensen zijn zodat hij dankbaar zou zijn voor zijn rijkdom.
Ze brachten een aantal dagen en nachten door op een boerderij van een hele arme familie.
Toen ze terugkeerden van hun reis vroeg de vader aan zijn zoon: "Hoe was de reis?"; "Het was fantastisch pappa."; "Heb je gezien hoe arm de mensen kunnen zijn?" vroeg de vader.
"JA zeker" zei de zoon. "Wat heb je van deze reis geleerd?" vroeg de vader aan zijn zoon.

De zoon antwoordde: "Ik zag dat wij maar één hond hebben maar zij hadden er vier. Wij hebben een zwembad dat zo lang is tot het midden van onze tuin en zij hebben een rivier dat helemaal geen eind heeft."; "Wij hebben speciale lantarens in onze tuin en zij hebben de sterren in de nacht."; Ons terras reikt tot het begin van onze tuin maar zij hebben de hele horizon."; "Wij hebben kleine stukjes land om op te leven en zij hebben hele velden die verder gaan dan dat wij kunnen zien."; "Wij hebben bedienden die ons bedienen, maar zij dienen anderen."; "Wij kopen ons eten, maar zij verbouwen hun eigen eten."; "Wij hebben muren rond ons eigendom die ons beschermen, zij hebben vrienden die hun beschermen."
Hierop was de vader sprakeloos. Hij wist niets meer te zeggen. Zijn zoon zei toen: "Bedankt papa dat je mij hebt laten zien hoe arm we zijn."

13:29 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Proza en Poëzie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-05-08

 

 

Het leven, onze daden, ons denken, alles is gebaseerd op een zekere liefde. De liefde die we schenken kan enorm groot zijn, maar schenken we onze liefde wel aan het juiste doel? De meesten niet; zij schenken hun liefde aan doelen die het niet verdienen. Ze vergeten Diegene die onze liefde het meest verdient: de Schenker van alle liefde.

 

 

Hoe voelt het litteken van de pijn ?

Hoe voelt het om onderdrukt te zijn?

Hoe voelt het, die frustratie in je brein?

Hoe voelt het hebben van een bezit zo klein?

Hoe voelt het vinden van dode lichamen op een plein?

Hoe voelt het verlies van je dierbaren voor een grenslijn?

Vraag het aan de Palestijn.

15:48 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Proza en Poëzie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Laat die trieste traan niet vloeien                  

Laat die glanzende lach niet verdwijnen

Laat je hart in de gedachtenis van Allah…

 

 

Waar zijn we meer bezig?

Het leven heeft ons in haar greep..

 

Overbezorgd over onze taken..

 

Verdronken in de zee van de liefde..

 

Onze gebeden niet voltooid..

 

Een goede daad lijkt overbodig..

 

Onze Rab ver weg in ons achterhoofd, na al de rest..

 

Maar wie heeft ons geschapen?

Wie heeft ons in alles voorzien?

Wie vervult onze wensen?

Wie houdt het meest van ons?

 

ALLAH, Heilig en Verheven,

Hij, die we steeds vergeten…

 

 

Allah st beantwoordt gebeden op 3 manieren: Hij zegt ‘ja’ en geeft je wat je wilt,

Hij zegt ‘nee’ en geeft je beter of Hij zegt ‘wacht’ en geeft je het beste.

15:37 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Proza en Poëzie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-05-08

Een verhaal over de Koran

Waarom lezen we de Koran, zelfs wanneer we geen woord Arabisch begrijpen? Hier is een mooie verklaring.

 

Een oude Amerikaanse moslim leefde op een boerderij in  de bergen van Oost – Kentucky met zijn jonge kleinzoon. Elke ochtend stond Grootvader vroeg op en zat de Koran te lezen in de keuken. Zijn kleinzoon wou net zoals hem zijn en probeerde hem na te doen in alles.

 

Op een dag vroeg de kleinzoon, “Grootvader! Ik probeer net zoals jij elke dag de Koran te lezen net zoals jij, maar ik begrijp er niets van en ik vergeet alles nadat ik het Boek toesla. Wat is er zo goed aan het lezen van Koran?

 

De Grootvader, die steenkool in de oven aan het leggen was, draaide zich om en zei, “Neem deze steenkoolmand naar de rivier en breng ze gevuld met water terug.”

De kleinzoon deed wat hem werd gevraagd, maar al het water lekte uit de mand voordat hij terug thuis kwam. De Grootvader lachte en zei, “Je zult de volgende keer wat sneller moeten lopen!” en stuurde hem terug naar de rivier met de mand om nog eens te proberen. Deze keer liep de jongen sneller, maar de mand was toch weer leeg voordat hij aankwam. Buiten adem vertelde hij aan zijn Grootvader dat het onmogelijk was om water in een steenkoolmand de dragen, en hij ging in de plaats daarvan een emmer halen.

 

De oude man zei, “Ik wil geen emmer water, ik wil een steenkoolmand water. Je probeert gewoon niet genoeg.

Op dat moment wist de kleinzoon dat het onmogelijk was, maar hij wou zijn grootvader laten zien dat hoe snel hij ook liep de steenkoolmand altijd zou leeglekken voordat hij terugkwam. De jongen vulde de mand opnieuw in de rivier, liep zo hard als hij kon terug, maar opnieuw was de mand leeg. Buiten adem, zei hij, “Kijk Grootvader! Het is nutteloos!”

 

“Dus je denkt dat het nutteloos is?” zei de oude man, “Kijk naar de mand.”

De jongen keek naar de mand, en voor de eerste keer besefte hij dat de mand anders was. Eerst was het een vuile, oude steenkoolmand, maar nu was ze mooi proper, vanbinnen en vanbuiten.

 

“Zoon, dat gebeurt er als je de Koran leest. Je zult misschien niets begrijpen en je niets herinneren, maar als je ze leest zul je zowel vanbinnen als vanbuiten veranderen. Dat is wat Allah doet in ons leven.”

 

12:12 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Proza en Poëzie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-04-08

Fruit en groenten, lekker en gezond!

SubhaanAllah, de islam is echt een volledige levenswijze. Buiten het spirituele, sociale, psychologische etc heeft de islam het zelfs over onze voeding.

 

Groenten en fruit zijn een cruciaal onderdeel van ons dieet; zonder ze zouden we een heleboel vitaminen en andere grondstoffen missen!

 

Het belang van groenten en fruit wordt in de Koran vermeld. Allah st specificeert zelfs een aantal groenten - en fruitsoorten:

 

[16.67] En van de vrucht der dadelpalmen en druiven maakt gij een bedwelmende drank en een goed voedsel. Voorwaar, daarin is een teken voor een volk dat zijn verstand gebruikt.

 

[16.69] "Eet dan van alle soorten vruchten en volgt onderdanig de wegen van uw Heer."…

 

Ook de profeet vzmh at fruit:

 

De Apostel van Allah was gewoon om meloen met verse dadels te eten, dan zei hij: “De warmte van de ene wordt verbroken door de koelte van de andere. En de koelte van de ene door de warmte van de andere.”

 

Vergeet niet de vijg en de olijf(olie):

 

[95.1] Bij de vijg en de olijf,

 

De citrusvrucht werd door de profeet vzmh als een parabel gebruikt:

 

De citrusvrucht is als een ware gelovige. Het heeft een goede smaak en een goede geur. (Sahieh Al-Boekharie)

 

Allah st zegt ook:

 

[16.11] En Hij doet daarmede koren voor u groeien, de olijf, de dadelpalm, de druiven en allerlei andere vruchten. Daarin is voorzeker een teken voor een volk dat nadenkt.

 

En:

 

[16.13] En in de dingen, die Hij in verscheidene kleuren op aarde voor u heeft geschapen is voorzeker een teken voor een volk dat er lering uit wil trekken.

 

Laten we nu enkele groenten – en fruitsoorten bekijken:

 

carrot
Een doormidden gesneden wortel lijkt op het menselijk oog. De pupil, iris en dunne lijntjes lijken net op een menselijk oog…en de wetenschap heeft aangetoond dat wortelen zeer goed zijn voor de bloedsomloop en de ogen.

 

tomato
Een doormidden gesneden tomaat bestaat uit vier ‘kamers’ en is rood van kleur. Het hart is rood en heeft vier ‘kamers’. Onderzoek heeft aangetoond dat tomaten zeer goed zijn voor het hart en de bloedsomloop.

 

grape
Druiven hangen in een tros en heeft de vorm van een hart. Elke druif lijkt op een bloedcel en recent onderzoek heeft aangetoond dat druiven zeer goed zijn voor het hart en de bloedsomloop.

 

walnut
Een walnoot lijkt op een hersenmassa, met linker en rechterhelft. Zelfs de rimpels en plooiingen lijken erg op de neo-cortex. We weten dat walnoten helpen om 3 dozijn neuro-transmitters voor de hersenen te maken.

 


kidney
Rode bonen hebben de vorm en kleur van de lever. En ja, ze helpen om de leverfunctie te onderhouden.

 

celery
Selder, Bok Choy en rabarber lijken op beenderen. Deze groenten zijn erg heilzaam voor de beenderen. Je beenderen bestaat voor 23% uit jodium, en deze groenten zijn een bron van jodium. Wanneer je lichaam een tekort aan jodium heeft, onttrekt het jodium uit de beenderen, wat ze dan ook zwakker maakt. Dit voedsel zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

 

eggplant
Avocado’s, peren en aubergines zijn goed voor de baarmoeder, en deze vruchten lijken ook op dit lichaamsdeel. Modern onderzoek wees uit dat 1 avocado per week de hormonale werking van vrouwen in balans houdt, het voor een gezond gewicht van baby’s bij de geboorte zorgt én dat het baarmoeder(hals)kanker tegengaat. Als dit nog niet overtuigend genoeg is: een avocado heeft 9 maanden nodig om te groeien tot een volwaardige vrucht.

 

fig
Vijgen zitten vol met zaden en groeien in paren. Ze bevorderen de kwaliteit van de sperma, ze zorgen voor een groter aantal spermacellen én ze gaan mannelijke onvruchtbaarheid tegen.

 

potato
Zoete aardappelen hebben de vorm van een pancreas en zijn goed voor patienten met diabetes.

 

olive
Olijven stimuleren de gezondheid en goede werking van vruchtbeginselen.

 

orange
Pompelmoezen, appelsienen en andere citrusvruchten hebben de vorm van de boezems van vrouwen. Ze zijn dan ook heilzaam voor hun gezondheid van voor de goede werking van de lymfevaten in de borsten.

 

onion
Ajuinen lijken hard op lichaamscellen. Onderzoek toonde aan dat ajuinen helpen om afvalstoffen uit de lichaamscellen te verwijderen. Daarbij veroorzaken ze ook tranen die de verschillende lagen van het oog reinigen.

 

 

SubhaanAllah – Heilig is Allah !!

19:44 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |