28-04-08

Fruit en groenten, lekker en gezond!

SubhaanAllah, de islam is echt een volledige levenswijze. Buiten het spirituele, sociale, psychologische etc heeft de islam het zelfs over onze voeding.

 

Groenten en fruit zijn een cruciaal onderdeel van ons dieet; zonder ze zouden we een heleboel vitaminen en andere grondstoffen missen!

 

Het belang van groenten en fruit wordt in de Koran vermeld. Allah st specificeert zelfs een aantal groenten - en fruitsoorten:

 

[16.67] En van de vrucht der dadelpalmen en druiven maakt gij een bedwelmende drank en een goed voedsel. Voorwaar, daarin is een teken voor een volk dat zijn verstand gebruikt.

 

[16.69] "Eet dan van alle soorten vruchten en volgt onderdanig de wegen van uw Heer."…

 

Ook de profeet vzmh at fruit:

 

De Apostel van Allah was gewoon om meloen met verse dadels te eten, dan zei hij: “De warmte van de ene wordt verbroken door de koelte van de andere. En de koelte van de ene door de warmte van de andere.”

 

Vergeet niet de vijg en de olijf(olie):

 

[95.1] Bij de vijg en de olijf,

 

De citrusvrucht werd door de profeet vzmh als een parabel gebruikt:

 

De citrusvrucht is als een ware gelovige. Het heeft een goede smaak en een goede geur. (Sahieh Al-Boekharie)

 

Allah st zegt ook:

 

[16.11] En Hij doet daarmede koren voor u groeien, de olijf, de dadelpalm, de druiven en allerlei andere vruchten. Daarin is voorzeker een teken voor een volk dat nadenkt.

 

En:

 

[16.13] En in de dingen, die Hij in verscheidene kleuren op aarde voor u heeft geschapen is voorzeker een teken voor een volk dat er lering uit wil trekken.

 

Laten we nu enkele groenten – en fruitsoorten bekijken:

 

carrot
Een doormidden gesneden wortel lijkt op het menselijk oog. De pupil, iris en dunne lijntjes lijken net op een menselijk oog…en de wetenschap heeft aangetoond dat wortelen zeer goed zijn voor de bloedsomloop en de ogen.

 

tomato
Een doormidden gesneden tomaat bestaat uit vier ‘kamers’ en is rood van kleur. Het hart is rood en heeft vier ‘kamers’. Onderzoek heeft aangetoond dat tomaten zeer goed zijn voor het hart en de bloedsomloop.

 

grape
Druiven hangen in een tros en heeft de vorm van een hart. Elke druif lijkt op een bloedcel en recent onderzoek heeft aangetoond dat druiven zeer goed zijn voor het hart en de bloedsomloop.

 

walnut
Een walnoot lijkt op een hersenmassa, met linker en rechterhelft. Zelfs de rimpels en plooiingen lijken erg op de neo-cortex. We weten dat walnoten helpen om 3 dozijn neuro-transmitters voor de hersenen te maken.

 


kidney
Rode bonen hebben de vorm en kleur van de lever. En ja, ze helpen om de leverfunctie te onderhouden.

 

celery
Selder, Bok Choy en rabarber lijken op beenderen. Deze groenten zijn erg heilzaam voor de beenderen. Je beenderen bestaat voor 23% uit jodium, en deze groenten zijn een bron van jodium. Wanneer je lichaam een tekort aan jodium heeft, onttrekt het jodium uit de beenderen, wat ze dan ook zwakker maakt. Dit voedsel zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

 

eggplant
Avocado’s, peren en aubergines zijn goed voor de baarmoeder, en deze vruchten lijken ook op dit lichaamsdeel. Modern onderzoek wees uit dat 1 avocado per week de hormonale werking van vrouwen in balans houdt, het voor een gezond gewicht van baby’s bij de geboorte zorgt én dat het baarmoeder(hals)kanker tegengaat. Als dit nog niet overtuigend genoeg is: een avocado heeft 9 maanden nodig om te groeien tot een volwaardige vrucht.

 

fig
Vijgen zitten vol met zaden en groeien in paren. Ze bevorderen de kwaliteit van de sperma, ze zorgen voor een groter aantal spermacellen én ze gaan mannelijke onvruchtbaarheid tegen.

 

potato
Zoete aardappelen hebben de vorm van een pancreas en zijn goed voor patienten met diabetes.

 

olive
Olijven stimuleren de gezondheid en goede werking van vruchtbeginselen.

 

orange
Pompelmoezen, appelsienen en andere citrusvruchten hebben de vorm van de boezems van vrouwen. Ze zijn dan ook heilzaam voor hun gezondheid van voor de goede werking van de lymfevaten in de borsten.

 

onion
Ajuinen lijken hard op lichaamscellen. Onderzoek toonde aan dat ajuinen helpen om afvalstoffen uit de lichaamscellen te verwijderen. Daarbij veroorzaken ze ook tranen die de verschillende lagen van het oog reinigen.

 

 

SubhaanAllah – Heilig is Allah !!

19:44 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-03-08

Verheven rang omwille van zuster/broederschap

Aboe Maalik Al-Ash'arie (radya Allahu 'anhu) zegt het volgende: Toen de profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zijn gebed beëindigd had, richtte hij zich tot ons en zei: "O mensen, luister en begrijp! En weet dat Allah dienaren heeft, die niet tot de profeten behoren, noch tot de martelaren en die toch benijd zullen worden door de profeten en de martelaren omwille van hun rang en hun nabijheid bij Allah!" Toen kwam er één van de meest ruwe bedoeïen die met zijn vinger naar de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) wees en zei: "O profeet van Allah, gewone mensen die benijd worden door de profeten en martelaren omwille van hun rang en nabijheid bij Allah, en die zelf geen profeten en martelaren zijn? Beschrijf hen voor ons!" Vervolgens kon men de blijheid op het gezicht van de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) lezen over de vraag die door de bedoeïen gesteld werd. Daarop zei hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "Het zijn gewone mensen uit verscheidene bevolkingsgroepen; het zijn echter niet de familiebanden die hen met elkaar verbinden, maar zij houden van elkaar omwille van Allah en zij zijn zuiver tegenover elkaar.* Op de Dag van de opstanding zal Allah hen banken van licht geven en Hij zal hen hierop laten zitten, en Hij zal hun gezichten en kleren met licht laten stralen. Op de dag van de opstanding zullen zij niet bezwijken wanneer de rest zal bezwijken. Zij zijn de aanhangers van Allah die geen angst zullen kennen, en die niet triest zullen zijn." (Ahmad, Al-Hakim, Adh-Dhahabie en At-Tabarani.)

* Hun harten zijn zuiver, zij kennen geen wrok, geen haat, geen afgunst of om het even welk ander negatief gevoel tegenover de moslims. Daarom heeft Allah hun graad in het paradijs doen stijgen.

 

13:58 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-03-08

Hoe kan een vriend jouw weg naar het Paradijs zijn!?

Vriendschap heeft een beduidende betekenis die we goed moeten begrijpen en waarderen. De definitie voor ‘de goede vriend’ verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen geloven dat een goede vriend iemand is wie je kan vertrouwen en aan wie je alle geheimen kan toevertrouwen. Andere omschrijven  een goede vriend als iemand die je bijstaat in zowel goede als slechte tijden.

 

De meningen zijn in feite allemaal relatief correct, maar er mist een belangrijke definitie van de goede vriend: een vriend die je helpt dichter bij Allah (swt) te komen, Hem te gehoorzamen en een goede en nuttige individu voor de Ummah (islamitische gemeenschap) te zijn.

 

 

Denk even na over je vrienden en stel jezelf de volgende vragen: “Hoe kies ik mijn vrienden uit? Wat is hun rol in mijn leven? Zijn ze uitsluitend om plezier mee te hebben?” Als je de laatste vraag positief beantwoordde, dan moet je heroverwegen en de betekenis van een goede vriend proberen te bepalen. Hij of zij is niet iemand om je alleen maar mee te amuseren. De betekenis van een vriend ligt veel dieper dan dit.

 

Enerzijds kan een vriend je helpen om goede daden te verrichten en het Paradijs te bereiken. Anderzijds kan hij je van de weg naar het Paradijs weghouden. Je vrienden hebben een grote invloed op je, zelfs meer dan je familie. Het is dus erg belangrijk dat je jou vrienden verstandig uitkiest.

 

 

19:00 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-11-07

Hij die aanleert door de pen

 

Islam is echt een manier van leven. Het behandelt elk hoekje van het leven, zelfs de meest hardnekkige.

 

Islam heeft een eigen constitutie (grondwet). Het bevat niet alleen de rol en de verantwoordelijkheden van individuen, maar het legt ook bepaalde rechten/plichten aan zowel mannen als vrouwen op. De rechten/plichten moeten mensen dan tijdens hun leven onder de knie krijgen.

 

Een van de vele rechten/plichten in de islam is het verwerven van kennis. Dit is wat er uniek is aan de islam: het is niet slechts een religie die je verzoekt om te bidden en om vergiffenis te vragen aan Allah, daarbij wordt je ook verzocht heel je leven naar kennis te zoeken om hem/haar te laten slagen in het Hiernamaals.

 

Spijtig genoeg denken veel mensen, waaronder een aantal moslims, dat vrouwen niet naar kennis mogen zoeken, zeggende dat de hoofddoek daar een barrière tegen vormt.

 

Ik vraag me af of men nog veel zou zeggen als ze worden verteld dat vrouwen in het Westen pas het recht op degelijk onderwijs kregen in 1792. Dat is nog niet zo lang geleden, 215 jaar om precies te zijn. Daarentegen verleende de islam de vrouw reeds 1400 jaar geleden het recht op degelijk onderwijs. Ik laat het oordeel aan de lezer.

 

Het eerste vers dat ooit aan de profeet (vrede zij met hem) werd geopenbaard begon met het woord ‘lees’, en lezen is werkelijk de sleutel tot grote kennis.

 

De profeet van Allah (vzmh) zei: “Allah vergemakkelijkt het pad naar het paradijs voor degenen die kennis hebben en zoeken.” (Muslim).

 

Kennis is zeker en continue en permanent proces. Voor degenen doe de wereld nog aan het ontdekken zijn: hoe kiezen we het best bronnen van kennis? En hoe weten we welk soort kennis belangrijker is dan de andere?

 

 

Bron: http://www.islamonline.net

22:01 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-11-07

Het karakter van een moslim

Door Yasir Qadhi.

Het onderwerp "goede akhlaaq (karakter)" is een zeer belangrijk onderwerp. Aangezien de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Voorzeker, ik ben alleen gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken." (Bukhari) Allah (Subhana wa Ta'ala) begint bij Surah Al-Qalam, een vroege Mekkaanse Surah, die neergedaald is om de status en eer van de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) te verdedigen door te zeggen: "En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter." (68:4) Dit is een voorbeeld van hoge akhlaaq. Een van de dingen waarvoor Allah (Subhana wa Ta'ala) de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salam) prees is dat hij goede akhlaaq had, dat hij een goed gedrag had. Dit toont ons het belang van goede akhlaaq; in verdediging van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), vermeldt Allah als een van de eerste dingen zijn goede akhlaaq.

Er zijn verscheidene Qur'anische verzen die verwijzen naar het hebben van een goed gedrag. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt: "En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief." (4:36) Dus goede akhlaaq is voor iedereen, inclusief je ouders, je verwanten, de armen, de wezen, de gehele mensheid. Zelfs als je op reis gaat en je hebt een metgezel naast je, moet je goed tegenover hem zijn. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt in een andere vers: "En zeg tot Mijn dienaren dat zij spreken wat het beste is." (17:53) Zeg datgene wat goed is. Allah (Subhana wa Ta'ala) beschrijft de Ibaad-ar-Rahman, de dienaren van Allah, als degenen die met ootmoed en nederigheid op deze aarde wandelen. Zij zijn niet arrogant. Dit is wat betreft de karaktereigenschappen van de gelovigen. Allah (Subhana wa Ta'ala) haat arrogantie in al z'n vormen. Allah haat hoogmoed en trots in al z'n vormen.

 
Hier zijn 8 van de vele zegeningen van het hebben van een goede akhlaaq:


Zegening #1:
Het hebben van een goede akhlaaq is een van de hoofdthema's in de Qur'an en de Sunnah en dit is het eerste aspect dat het belang van goede akhlaaq bewijst. Goede akhlaaq is een deel van het veelomvattende advies dat de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) gaf. In één h'adith zegt hij tegen Muhadh: "Vrees Allah waar je ook bent, en reageer op een ondeugdzame handeling met een deugdzame daad want zo neem je het kwaad weg en wees aardig tegen je medemens." (Tirmidhi) Drie zinnen, maar zo mooi en veelomvattend.

In een andere h'adith kwam een persoon naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en vroeg hem om advies. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) antwoordde: "Wees sterk, wees volhardend, wees recht in het volgen van de siratul mustaqeem. Laat jouw akhlaaq goed zijn jegens de mensen." De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei ook: "Vrees Allah en en minimaliseer niets van de goedheid, zelfs al is het van jouw emmer water nemen en het gieten in de emmer van je broeder." In die dagen moesten zij water gaan halen uit de put, en dit was een zeer alledaagse zaak. Iedereen van het huishouden zou misschien meer dan eens per dag water uit de emmer halen. Het was een kleine zaak; iedereen deed het. Dus de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei dat men geen enkel goedheid als onbelangrijk moest voorstellen, zelfs al is het nemen van water in jouw emmer en het in jouw broeders emmer gieten wanneer je ziet dat hij ook is gekomen om water te halen. En hij zei: "Zelfs het glimlachen naar je broeder als je hem tegenkomt, onderschat het niet."

De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei ook: "Als iemand jou vervloekt of probeert schuld bij jou te vinden, in een zaak die niet bij jou bestaat," of met andere woorden, hij beschuldigt jou van een fout die je niet hebt, dan, "probeer geen schuld bij hem te vinden in een zaak die hij wel heeft." Dus zelfs als hij liegt over jou en jou beledigt, ga niet zijn fouten te kennen geven. Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ging verder en zei: "Laat hem, want het slechte van die daad zal tegen hem zijn, en het goede zal voor jou zijn." Op een andere plaats zei hij: "Vervloek nooit een persoon."

Zegening #2:
Niets is een grotere zegening, na natuurlijk het hebben van imaan (het geloof). De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "De grootste zegeningen dat een persoon kan gegeven worden in dit leven is akhlaaq." De beste zegening dat een persoon kan gegeven worden, veel beter en groter dan geld, welvaart, status, familie en kinderen, van alles in deze wereld, is dat van een goede akhlaaq. In een andere h'adith zegt hij: "De mensheid is niets beter gegeven dan goede akhlaaq." In nog een andere h'adith zegt hij: "Ik beveel jullie om een goede akhlaaq te hebben." Betekende, goede manieren en karaktereigenschappen. "En ook, blijf stil voor lange tijdperioden, want bij Hem in wiens hand mijn ziel is, de schepping kan zichzelf niet mooier maken met iets beter dan dit." Je kunt jezelf niet mooier maken met iets beter dan goede akhlaaq.

Zegening #3:
De beloningen voor het hebben van goede akhlaaq zijn groter, of minstens gelijk aan de beloningen van extra en blijvende aanbidding. De beloningen dat een persoon ontvangt door goede akhlaaq kunnen niet worden ontvangen door aanbidding van Allah. Of zelfs als ze worden ontvangen door aanbidding van Allah, zullen ze ontvangen worden tegen een zeer zware prijs. Door middel van akhlaaq kan een persoon heel wat zegeningen bezitten die hij op een andere manier niet in staat zou zijn te bezitten. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Een persoon kan het niveau van een persoon die alle nachten bidt en alle dagen vast bereiken slechts omwille van zijn goede akhlaaq." Wie onder ons vast iedere dag en bid iedere nacht? Niemand, maar als we een goede akhlaaq hebben kunnen we dat niveau van de persoon die dit doet bereiken.

In een andere h'adith vermeldt de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) de beloning voor iemand die een musaddat is, degene die altijd probeert de gaten te vullen tussen de moslims door sociaal, vriendelijk te zijn en een goede akhlaaq te hebben. Hij zegt: "De moslim die een musaddat is bereikt de darajat as-sawwam al-qawwam." Sawwam is degene die continu vast en de qawwam is degene die continu in het gebed staat. Dus de moslim die erg sociaal is, goede akhlaaq heeft en de rechten van zijn broeder vervult, bereikt het niveau van degene die voortdurend vast en bidt omwille van zijn goede akhlaaq. Dit is de manier waarop we extra thawwab kunnen verdienen. Hoe weinigen van ons bidden tahajjud en vasten vrijwillig? Doch, als we willen behoren tot hen die goede daden verrichten, is al hetgeen dat we moeten doen tot hen behoren die goede akhlaaq hebben.

Zegening #4:
Het hebben van goede akhlaaq is een teken van iemands sterke imaan. Akhlaaq is dat het een teken is van de perfectie van iemands imaan. Dit is een erg belangrijke punt dat niet moet worden onderschat. Een persoon die geen goede akhlaaq heeft, heeft geen sterke imaan. Zo simpel is het. Het doet er niet toe wat voor etiket of status hij aan zichzelf toekent. Het doet er niet wat hij zegt of wat hij pocht over zichzelf; als een persoon grof, arrogant en ijdel, dan is deze persoon geen goede moslim. Zelfs als hij vast en bidt, hij heeft zijn imaan niet geperfectioniseerd noch is zijn imaan sterk. Terwijl de persoon die de minimum wajibaat verricht, of datgene wat hem verplicht is, en hij heeft goede akhlaaq, dan is hij veel beter dan een persoon die meer bidt en meer vast dan hem maar zijn akhlaaq is slecht. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "De mensen (of de moslims) die hun imaan hebben geperfectioniseerd zijn degene die het best zijn in hun ahklaaq." En in een andere overlevering: "De besten van de mu'mineen zijn degenen die het best zijn in hun akhlaaq." En hij zei ook in dezelfde h'adith: "De besten onder jullie zijn degenen die het best zijn tegenover hun echtgenotes."

Dit is een belangrijke punt om over na te denken, waarom is het zo dat de besten onder jullie degenen zijn die het best tegenover hun vrouwen? Het is omdat het erg gemakkelijk is om goede akhlaaq te tonen tegenover je buur die je een keer per dag ontmoet, of tegenover je collega met wie je enkele uren van de dag doorbrengt, of tegenover jouw familieleden die je enkele keren per jaar ontmoet, of tegen wie dan ook die je op gelegenheden tegenkomt. Het is erg gemakkelijk om goede akhlaaq te tonen tegenover zulke mensen. Maar wanneer je goede akhlaaq toont tegenover je echtgenote, degene let wie je eet, drinkt, slaapt en wakker wordt, dan heb je echt het niveau van perfectie van goede akhlaaq bereikt. Jouw echtgenote is je levenspartner; zij deelt alles met jou. De man is degene die belast is met de zorg voor de vrouw zoals Allah (Subhana wa Ta'ala) heeft gezegd. Dus wanneer de man goede akhlaaq kan vertonen jegens zijn gezinsleden, zijn familie en kinderen, zijn echtgenote en kinderen, dan toont dit dat hij het niveau van akhlaaq heeft bereikt.

In een andere h'adith zegt de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "De beste mu'mins zijn degene die het beste zijn in hun akhlaaq, zij wiens schouders zijn platgetreden." Wat betekent dit? Het is een uitdrukking in het Arabisch, betekende dat zij nederig zijn. Eenieder kan komen en stappen over hen maar zijn blijven stil en nederigd. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei dat zij degenen zijn die vriendelijk zijn en vriendelijkheid beantwoorden. Zij zijn degene die ulfa bereiken, betekende een gevoel van broederschap en vriendschap. En dan zei dat er geen goed is in degene die dit concept van ulfa niet toont, noch ontvangt hij het van anderen. Dus de mu'min is degene die vriendelijk is jegens andere mensen. En wanneer anderen vriendelijkheid tonen tegenover hem, beantwoordt hij hen ook met vriendelijkheid. Hij antwoordt niet in arrogantie, sarcasme of in het neerkijken op hen of het testen van hen. Dit is niet de weg van de mu'min. De mu'min is degene die oprecht vriendelijk is vanuit zijn hart, oprecht het goede wilt en verlang naar het beste voor zichzelf en zijn moslim broeders.

Zegening #5:
Akhlaaq is erg geliefd bij Allah; Hij houdt van goede karaktereigenschappen en haat slechte karaktereigenschappen. In een h'adith zegt de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "Allah is mooi en houdt van schoonheid, en Hij houdt van edele akhlaaq (ma'ali akhlaaq) en Hij haat, hij veracht lage karaktereigenschappen." Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei ook: "Allah (Subhana wa Ta'ala) heeft kisten(?) op het gezicht van deze aarde en de kisten van jouw Heer zijn de harten van Zijn dienaren." De harten van Zijn dienaren zijn als kisten van Allah, betekende dat zij gevuld worden met de genade, liefde en kennis van Allah. Deze dienaren van Allah gedragen zich zoals kisten naar de genade van Allah. "De meest geliefde van deze kisten zijn degene die het zachtst zijn en degenen die het mildst zijn." De mensen met zachte harten en milde aard zijn degenen van wie Allah (Subhana wa Ta'ala) het meeste houdt.

Dat is waarom het tegenovergestelde ook waar is. Wanneer een persoon een groffe hart krijgt, van een ruwe aard, altijd bekritiserend, altijd arrogant, altijd sarcastisch bezig, altijd neerkijkend op de mensen, een persoon wenst niet in zijn buurt te zijn. Deze zijn de mensen die Allah (Subhana wa Ta'ala) haat, hoe zij zichzelf ook noemen, het doet er niet hoeveel zij vasten en bidden.

Zegening #6:
Goede akhlaaq is de zwaarste zaak op de Dag des Oordeels op de weegschalen. Goede akhlaaq is de zwaarste zaak dat een gelovige zal helpen op de Dag des Oordeels wanneer de weegschalen gewogen zullen worden. De goede daden van elke persoon zullen geplaatst worden op de rechterzijde van zijn weegschaal en zijn slechte daden zullen op de linkerzijde van zijn weegschaal geplaatst worden. En zoals de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ons heeft verteld: "Het zwaarste aspect, de zwaarste zaak (dat een gelovige zal helpen) dat in de meezaan zal zijn, op de weegschalen op de Dag des Oordeels is goede akhlaaq." Je kunt niets beter krijgen dan goede akhlaaq. Daarom, zelfs als een persoon niet vrijwillig heeft gevast, of veel nafl of sunnah gebeden heeft verricht, of veel goeds heeft achtergelaten dat hij heeft gedaan, dan is er een manier om dat goed te maken op de Dag des Oordeels - door het hebben van goede akhlaaq. Dit is een grote zegening die niet moet worden onderschat.

Zegening #7:
Goede aklaaq verzekert dat iemand dichtbij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zal zijn op de Dag des Oordeels en in jannah. Hoe beter iemands akhlaaq, hoe dichter hij bij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zal zijn op de Dag des Oordeels en ook in het paradijs. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Degenen onder jullie die het dichtst bij mij zullen zijn op de Dag des Oordeels zullen diegenen zijn met de beste akhlaaq." Dus als je wenst dichtbij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) te zijn en in zijn gezelschap te zijn op de Dag des Oordeels en in het paradijs, dan is een van de manieren om dit te bereiken door het hebben van goede akhlaaq. In een andere h'adith zei de Profeet (salla Alahu 'alayhi wa salaam): "Zij die mij het meest geliefd zijn en die het dichtst bij mij zijn in het Hiernamaals, zijn degenen die het beste akhlaaq hebben onder jullie." Deze zijn de mensen die "de zetels het dichts bij mij" zullen hebben.

En het tegenovergestelde ervan is ook waar. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "En de mensen de het meest gehaat zijn door mij en degenen die het verst van mij zullen zijn in het Hiernamaals zijn degenen die het slechtste akhlaaq hebben." De mensen met de slechtste akhlaaq zullen het verst verwijderd zijn van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam). En hij beschreef hen door te zeggen: "Atharta'oon, al mutabayhaqun, al mutashaddaqoon." Deze drie woorden hebben deelfde karaktereigenschappen in dat zij hardvochtig, ruw en grof zijn in hun manier van praten. Zij zijn arrogant en kijken neer op mensen. Zij hebben een slechte akhlaaq en zij tonen het aan andere mensen. Dit soort (van) mensen zullen de ergsten en meest gehate zijn door Allah en de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), en zullen het verst van hem zijn op de Dag des Oordeels.

Zegening #8:
Goede akhlaaq is zo krachtig dat dit, samen met taqwa voor Allah, de voornaamste factor is dat mensen zal leiden naar het binnentreden van jannah; taqwallahi, wa husnal khuluq. Akhlaaq is een van de primaire factoren dat mensen zal leiden tot jannah. Iemand vroeg aan de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), "Wat zijn de karaktereigenschappen die het grootst aantal van mensen zal brengen naar jannah?" De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) antwoordde: "Het hebben van taqwa voor Allah en het hebben van goede akhlaaq." Deze twee komen samen - tawheed en akhlaaq; aanbid Allah op de juiste manier en behandel de mensen op de juiste manier. Wanneer taqwa voor Allah en husnal khuluq gecombineerd worden, dan wordt dat het karaktereigenschap dat voornamelijk zal zorgen voor de meesten van de mensheid om jannah te binnentreden.


 

15:24 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-08-07

Samenkomst van alle 'soorten' mensen

Gedeelte van "Al-jami' li-ahkam al-Qur'an".
Door Imam Muhammad ibn Ahmad Qurtubi.

Vertaald door: Somia Ouaouirst.

De Ka'ba te Mekka wordt in alle delen beschouwd als heilig en onaantastbaar. De adhaan (oproep voor het gebed) moest opgeroepen worden vanaf het dak van de Ka'ba. Omdat de Ka'ba de meest heilige plek is van aanbidding was het alleen voor een persoon van edele geboorte (persoon die op grond vangeboorte een titel krijgt) mogelijk om de Ka'ba te beklimmen en de adhaan uit te voeren. Een man van "lagere" geboorte mocht deze religieuze daad niet uitvoeren. Na de verovering van Mekka, brak de profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) deze traditie. Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) vroeg namelijk een zwarte slaaf, Bilal ibn Rubah (radya Allahu 'anhu), om de Ka'ba te beklimmen en de adhaan op te roepen.

Dit was een unieke gebeurtenis, zowel in de Arabische geschiedenis als in de wereldgeschiedenis van de oude tijden. Als de Islam niet dominant (overheersend) was geweest, zouden de mensen Bilal hebben vermoord voor zijn "arrogantie". Ze hebben wel sterke reacties gegeven na dit gebeuren, wat dus laat zien hoe schokkend het voor hun was. Bijvoorbeeld, Utaba ibn Usyad van Mekka bedankte God voor het feit dat zijn vader er niet meer was, zodat hij deze afschuwelijke daad niet zou meemaken en Harith ibn Hisham vroeg of Mohammed niet iemand anders kon vinden dan deze zwarte kraai?
(Al-jami' li-ahkam al-Qur'an.)
---------------------------------------------------------------------------------
"O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar de meest edele bij van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest.
Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend." (QS49:13.)

De profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een arabier is niet beter dan een niet-arabier, en een niet-arabier niet beter dan een arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke - behalve in termen van vroomheid en goede daden." (Imam Ahmad, al-Silsilat al-Saheeh.)

"Nooit ben ik getuige geweest van zo een oprechte gastvrijheid en overweldigende energie van puur broederschap zoals het gepraktiseerd wordt door mensen met allerlei kleuren hier in het oude heilige land. Er waren tienduizenden bedevaartgangers vanuit de gehele wereld. Ze waren van alle kleuren, van blauwogigen tot zwarthuidige Afrikanen. Maar we voerden allen hetzelfde ritueel uit, toonden een eenheidsgeest en broederschap." (Malxom X; Biografie door Alex Haley)

 

23:03 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-08-07

Het gebed

Het belang van het gebed:

Het is onlogisch te denken dat Allah alleen door de menselijke ziel aanbeden kan worden.
Het aanbidden van Allah moet ook lichamelijk zijn.
Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel (vasten), reinigen, bedekken, etc.
Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.

decoration


De mens is geschapen om alleen Allah te aanbidden.
In de islam wordt aanbidding omschreven als alles dat omwille van Allah wordt gedaan.(zolang het binnen de grenzen van Allah's bepalingen blijft).

Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding.
Het is door het gebed dat de goddelijke glorie zich inplant in het hart.

Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst,                            
overeenkomstig de natuur welke Allah de mensen heeft geschapen.
De schepping van Allah kent geen verandering.
Dat is het ware geloof.
maar de meeste mensen weten het niet.
U tot hem bekerende,
vrees Hem en leeft het gebed na
en behoort niet tot de afgodendienaren.

(Koran 30:31-32)

De tijden van het gebed:

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht.
De namen die aan de gebeden worden gegeven corresponderend met de tijden waarop zij gehouden worden:

 

1. Salatoel-Fadjr: 

Het ochtendgebed

2. Salatoel-Zoehr:  

Het middaggebed

3. Salatoel-'Asr: 

Het namiddaggebed

4. Salatoel-Maghrib:

Het gebed na zonsondergang

5. Salatoel-Isja:  

Het avondgebed

  

15:32 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (44) |  Facebook |