24-08-07

Wat is islam?

De islam is een van de snelst groeiende godsdiensten ter wereld. Islam betekent letterlijk 'onderwerping', wat wil zeggen dat men zich volledig aan Allah st* (en dus ook zijn wil)onderwerpt. Een moslim moet ook de profeet saw gehoorzamen, door zijn soennah of levenswijze, tips e.d. op te volgen. Allah zegt nl. in de Heilige Koran: "En wat de Boodschapper Mohammed jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah: voorwaar, Allah is hard in de bestraffing."(QS59:7)


De islam heeft vijf pilaren, die elke moslim moet volgen (indien hij/zij hiertoe in staat is):


1. Shahaada of geloofsbelijdenis: een moslim moet er voor 100 procent van overtuigd zijn dat er maar 1 God is en dat de profeet Mohammed saw zijn boodschapper is: La ilaha il Allah, Muhamed rassoel Allah (Er is geen god dan Allah, zijn profeet/boodschapper* is Mohammed).

2.Salaat of gebed: een moslim dient 5 keer per dag op bepaalde tijdstippen te bidden, daarbij kan hij/zij ook nog extra gebeden verrichten op eender welk tijdstip (behalve niet op de tijdstippen dat de profeet saw heeft verboden).

3. Sawm of vasten: tijdens de maand ramadan dient elke moslim (die hiertoe in staat is) te vasten. Dit houdt in dat men niet mag eten, niet mag drinken, niet mag roken, geen sexueel contact mag hebben en slechte gedachten en daden moet vermijden.

4. Zakaat of armenbelasting: Elke moslim moet een deel van zijn/haar bezit aan arme mensen geven. Dit kan onder de vorm van geld, voedsel, kleding, enz...

5. Hadj of bedevaart: Elke moslim moet minstens één keer in zijn/haar leven een bedevaart naar Mekka verrichten (indien hij/zij hiertoe in staat is).


Maar de leer van de islam is véél groter dan slechts deze 5 pilaren. Deze site is bevat slechts een deel van de volledige leer van islam. In feite is er geen enkel mens die de volledige leer in dit korte leven kan kennen. Dit wil niet zeggen dat iemand niet veel kan weten, of dat iemand op bepaalde vlakken van de islam geleerd is vanwege zijn/haar grote kennis. De islam is een interessante religie die het waard is te bestuderen. Iedereen kan uit de islam waardevolle lessen trekken.

* st: sub7hannoehoe wa ta3ala: heilig en verheven is Hij

* saw: sall Allah 3aleihie wa salam: vrede en zegeningen (van Allah) zij met hem (de profeet)

* profeet/boodschapper: Er is een verschil tussen een profeet en een boodschapper. Een boodschapper is een persoon (man/vrouw) die één of meerder keren door Allah wordt aangesproken (of via engelen) bv. David, Maria, Adam... Bij een profeet is het hetzelfde, alleen krijgt een profeet er ook nog een heilig boek (Koran,Bijbel, Thora) bij. Vb. Mohammed, Jezus, ...

15:05 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Esselamu Aleyke Warahmatullah Wabarakatuh Je hebt het mooi verwoord,zuster,
Moge Allah je belonen met het mooiste,

Laat mij je mooie blog verrijken met een mooi verwoording deels van mij,deels Nihat Hatipoglu,Islamgeleerde waar ik gesprekken op mijn blog heb in het turks,

Het wereld is maar een tijdelijke verblijfplaats voor elk ziel,ver van de geliefden,ver van de hemelen,maar diegenen die de weg volgen dat Allah de mensen wees,zullen geen spijt hebben,ook al hebben ze het op deze tijdelijke verblijfplaats moeilijk gehad,dat hun ook als test door Allah werd gegeven,ook al heb je alle schoonheden van de wereld in handen,het is maar tijdelijk,Wie is er jong gebleven?Wie heeft er niet allemaal deze werelden verlaten en naar verre plaatsen verrezen?Er is een plek waar we allen naartoe worden geleid,een plek ver weg uit het oog,een plek waar iedereen zich zal moeten verantwoorden voor Hem...

De grootste spijt zal hun treffen die de schoonheid van de Profeet der werelden,Het licht der werelden,de Liefde van Hem niet in hun harten hebben kunnen meenemen,diegenen die ver van Hem hebben geleefd,:Hij:de reden van het creatie van de werelden.

Het mooiste Roos der Rozentuinen,:Hem liefhebben,een ogenblik zijn schoonheid kunnen zien en tegen Hem kunnen zeggen:,mijn hart zit vol met de liefde van Allah en met jouw schoonheid,profeet der werelden,is er een plekje voor mij?Kan ik toetreden naar de Hemelen met Allahs wil?al is het maar een klein hoekje waar ik oneindig lang naar je schoonheid kan kijken..Kon ik de tijden overschrijden en naar deze verre plekjes,veel verder als deze werelden,naar je toekomen,kon ik zo het pijn in mijn hart verzachten,kon ik de deuren maar openen,kon ik de afstanden maar verkleinen,kon ik de tijd versnellen,dan zou ik het doen om Jouw pracht te kunnen zien.Dan zal ik je zeggen dat ik naar je toe ben gekomen,zou Je glimlachen naar me?zou Je me bij mijn hand vastnemen,ik heb ook gezondigd,moge Allah me vergeven,maar jij bent het Licht der Heelal,als jij mijn hand vastneemt,zal Allah mij ook vergeven.

Naar wie kan ik anders toegaan,jij bent de enige Profeet die mijn zondes kan laten vergeven aan Allah,wil Je mij bij mijn hand vastnemen en mij van mijn pijn verlossen?kan ik mee met diegenen die naar je toe zullen komen?Jouw liefhebben is:bij het horen van je naam,niet op je plaats kunnen staan,je ogen in tranen moeten uitbarsten,niets anders kunnen zien in het leven behalve Jouw schoonheid,dat de wereld moet stoppen met draaiien bij het horen van je naam,,, dat is liefde,..

Gun je mij een plekje langs je?in de schoonste deel van de Hemel,waar de mensen oneindig ver van pijn ver van vuur ver van angst ver van slecht zullen leven.

Die bij je geleefd hebben zagen je alle momenten en als ze Jouw pracht een dag niet zagen,barstten ze uit in tranen,ik heb je niet kunnen zien zoals hun,maar mijn hart barst ook alle dagen uit in tranen.Wie weet wat we moeten doorstaan voor onze zonden,en ik weet dat jij in de schoonste deel van de Hemel gaat zijn,misschien gaan wij daar nooit geraken,en Jij zegt mij dan met Je schone glimlach:diegene die liefheeft zal met zijn geliefde zijn,deze mooie glimlach stelt mij dan weer gerust,en zeg ik:Wie Jouw weg volgt zal niet falen,wie Jouw dag en nacht de eindeloze Gebeden,Groeten en Liefde stuurt zal zeker met je zijn in de Hemelen,

Harten die met Jouw Liefde vervuld en verwarmd zijn zullen zeker niet falen.Diegenen die ver van Jouw schoonheid geleefd hebben,zullen Je ook nooit zien,niet in hun dromen en ook niet in het hiernamaals,

Met Allahs wil zul je ons opwachten de dag des Oordeels,bij de weegschaal waar onze slechte en goede daden zullen gewogen worden.Je zult met 1hand de deur van de Hel toehouden en Allah smeken:O Allah vergeef hun, dit zijn mijn volgelingen die jouw waarheid hebben gevolgd,

die Jouw Koran als waarheid geweten hebben en dat er geen ander god is dan Allah.:houd hen weg van de Hel,laat Hun met mij in de Hemel zijn,.en laat hun die mijn weg verlieten ver van mij zijn...Als de eindeloze golven in alle oceanen,

Als alle sterren in de hemelen

en Als alle zandkorrels in het Heelal,stuur ik je mijn Gebeden,Groeten en Liefde.

Heer der Hemelen en Werelden:

Moge Jouw schoonheden ons weerhouden van het slecht,en moge Allah onze gebeden accepteren,AMIN

Gepost door: Islam is de waarheid | 25-08-07

slmailkoem wr wb masch allah zo veel islamsite's dat ik hier op het internet vindt deze site is zo masch allah..moge allah swt ons allen vergeven en ons t beste geven incha allah ya rabb....
gair incha allah
wasalamailkoem wr wb
ougtie fie dien

Gepost door: moslima love allah swt | 06-11-08

mooie woorden. mashala,u heeft prachtige woorden gebruikt.
moge allah u vergeven in de fouten dat u ooit heb gemaakt,en u belonen in de dag des oordeels voor u mooie daden.
idd moebark /27 nov/ voor alle moslims.
en hopen op een mooie samenleving met de vijanden en de vrienden.

mijn godsdienst zit en blijft in men hoofd en HART voor ewig x

Gepost door: oumaima | 27-11-09

Het is goed wat je schrijft,maar persoonlijk vind ik dat de zinnen die u gebruikt soms moeilijk te aanvaarden zijn voor mensen die in de ISLAM willen stappen,en dit zou hen kunnen afschrikken.

Gepost door: hajar | 11-03-10

Als in ons land over de islam geschreven wordt, laten de islamieten steeds alleen de mooie kanten en de schoonheid van de islam zien. Wie bijvoorbeeld „De Koran” van Kader Abdolah leest komt onder de indruk van schoonheid en eenvoud van de Koran. Wie vervolgens de Koran van Kader Abdolah vergelijkt met de „echte” Koran, ontdekt, dat meer dan de helft is weggelaten. Alles wat maar enigszins ergernis kan oproepen, is uit deze „Koran” weggelaten, zodat een mooi leesbaar boek overgebleven is. In deze Koran van Kader Abdolah kom je alle scheldpartijen tegen Joden en christenen niet tegen. Ook lees je niet hoe er met Joden en christenen afgerekend moet worden. Zo worden met dit werk van Kader Abdolah de Nederlanders misleid in het leren kennen van de islam. Overigens is het opmerkelijk dat járen vóórdat De Koran van Kader Abdolah was uitgegeven er al steeds op gewezen werd dat in landen waar de islamieten de minderheid vormen, zij juist de „zachte en vriendelijke” teksten uit de Koran bekend maken en de harde en gewelddadige woorden uit de Koran verzwijgen. De eerste periode van Mohammeds optreden, dat was in Mekka, toen hij door middel van vriendelijke woorden probeerde de inwoners van Mekka te overtuigen, dat zij in de ene ware God moesten geloven. Mohammed gaf zijn volgelingen de opdracht om op een vriendelijke wijze van Allah (God) te getuigen: „En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.” Anders gezegd: „Wees geduldig als ze je tegenspreken en neem daarna beleefd afscheid van ze.” (s. 73:10) Toen de mensen van Mekka zijn boodschap niet aanvaardden, kwam de andere kant van Mohammed boven en zei hij: „En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” (s. 2:191) Er staat hier dat Joden en christenen die de islam niet aanvaarden onderdanig moeten zijn aan de islamieten. Dat wil zeggen, dat zij minderwaardig zijn vergeleken met islamieten. Ongelovigen zijn beesten, zij zijn blind en dood, zegt de Koran (s. 8:55; 18:101). Zij moeten bestreden worden. Er moet oorlog tegen hen gevoerd worden! Zij moeten onderworpen worden en dan gedwongen worden om een speciale belasting te betalen!Veel teksten die over vrede en liefde spreken zijn geschreven in de eerste tijd van Mohammeds optreden. Ze worden vaak geciteerd om te tonen hoe vredelievend de islam is. In werkelijkheid zijn deze woorden weer herroepen door woorden die zeggen, dat de tijd van vrede en geduld voorbij is en dat er nu hard opgetreden moet worden tegen hen die de islam afwijzen. Hoewel deze woorden gedateerd zijn in de tijd van Mohammed, hebben ze hun kracht bewaard en gelden ze nog steeds. Nog steeds geldt: probeer in vrede en liefde mensen te overtuigen van de islam. Als zij de islam niet aanvaarden, moeten ze door oorlog bestreden worden en gedood worden. Zo is de „jihad” eerst de strijd die de islamiet in zijn hart voert, vervolgens de strijd met (gesproken of geschreven) woorden, daarna de strijd met het zwaard, dat is: door middel van geweld. De jihad wil de ongelovigen met zachte en harde hand brengen onder de islam om zo de hele wereld onder de islam te brengen. Als mensen weigeren zich onder de islam te scharen, moeten zij worden onderworpen of vernietigd. De jihad is de Goddelijke opdracht voor iedere islamiet!Zolang de islam niet de heerschappij heeft in de gehele wereld, wordt vaak met zogenaamde vriendelijkheid geprobeerd steeds meer gebied in handen te krijgen. Zodra de islam eenmaal de macht in handen heeft, gebeurt wat u zo vaak in de media te horen en te zien krijgt. Dan wordt de sharia, de islamitische wet,ingevoerd!Zelfs islamieten die ook niet onder de islamitische wet willen leven - en die zijn er genoeg - zullen dan gedwongen worden om zich te buigen onder de sharia.Gematigde religieuze mensen zijn niet in staat in te zien dat het probleem niet terrorisme is, maar de Islam.Mensen die het gevaar van de islam niet kennen en die weigeren te luisteren, spelen in de kaart van de vijand. Osama bin Laden volgt de koran geheel letterlijk. Een ieder die beweert dat het wereldbeeld van deze man niet steunt op een interpretatie van de Islam is of gevaarlijk onwetend of zonder meer gevaarlijk.De grote meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam is helemaal niet gematigd, omdat de Koran een monument is van fanatisme. Het is nu duidelijk aan het worden dat het probleem niet met islamitisch extremisme te maken heeft maar wel degelijk met de islam zelf.Omdat de Islam een sekte van fysieke overmacht en overheersing is, vormt alles wat die suprematie uitdaagt of ter discussie stelt een directe aanval op hun geloof.Hoe kan men een compleet rationeel volk, de sceptische Nederlander, overtuigen van de waarheid? Zij kennen de Koran niet, of de Hadith, of de andere geschriften.De Koran zegt dat de handen van dieven moeten afgehakt worden, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat de ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor een dergelijke ideologie, onder voorwendsel dat het een godsdienst is? De Koran van de extremisten is precies dezelfde Koran als die van 'gematigden.De koran wil geen integratie.Vanaf het begin is de islam verspreid [pas in 57 staten] via oorlogen en geweld.

Gepost door: Max | 21-02-11

@ Max ik heb niet de tijd en ook niet de zin om helemaal u tekst te lezen maar ik kan u zeggen dat dat oorlog voeren pas is als mensen tegen u BEGINNEN met oorlog voeren. Ik ben Alhamdoelilah bekeert ik weet hoe islam is ik leef heus niet in dromen hoor islam is puur liefde en vrede

asalam aleykum

Gepost door: Hajar | 19-03-11

De commentaren zijn gesloten.