11-09-07

Ramadaan staat voor de deur!

Gebaseerd op een lezing door Latefa.

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

Al-hamdulilah, alle lof aan Allah, dat wij nog steeds leven en dat wij insjAllah kunnen deelnemen aan deze ramadaan. De profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft een smeekbede gedaan en Allah gevraagd of Hij hem wilde laten leven tot de volgende ramadaan. Het feit dat hij daarvoor een smeekbede gedaan heeft, toont het belang aan van deze heilige maand. Dit toont aan dat er heel wat zegeningen en gunsten in deze prachtige maand gelegen zijn.

Maar voordat deze maand begint, moeten wij onszelf een vraag stellen. Wij moeten onszelf afvragen hoe wij deze maand willen binnengaan. Met welke intentie gaan we deze maand binnen? Wat willen wij deze maand bereiken? Welke doelen hebben wij, welke voornemens hebben wij gemaakt? Denk erover na en heb de intentie om het goed te doen. Probeer insjAllah deze ramadaan in te gaan met goede intenties en mooie plannen. Wat leert deze maand ons vooral? Het belangrijkste in deze maand is dat wij taqwa (vrees voor Allah swt) verkrijgen, zoals Allah heeft gezegd in de aayah: "O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie (joden en christenen), hopelijk zullen jullie muttaqoen worden (Allah vrezen)." (QS2:183.)

Verder is er ook de jihaad tegen de nafs, tegen onze ego, door het verlaten van onze verlangens en begeertes. Ieder van ons heeft zijn of haar eigen jihaad, ieder van ons heeft wel iets wat moeilijk is om te verlaten of op te geven en daaraan kunnen wij deze ramadaan werken insjAllah. Dit geldt echter niet enkel voor deze maand, maar ook voor de rest van het jaar.

De ramadaan leert ons om dichter bij Allah te staan, al-hamdulilah. Het is de maand van de sadaqa, de maand waarin wij aan de armen en behoeftigen moeten denken. De ramadaan is meer dan enkel honger en dorst, het is meer dan enkel het laten van eten en drank. De ramadaan wordt verricht met al onze zintuigen, het houdt in dat wij niet kijken naar het verbodene (de verleidingen van het oog), het houdt in dat wij niet luisteren naar het verbodene (de verleidingen van de oren), het houdt in dat wij het roddelen en lasteren etcetera verlaten (de verleidingen van de tong), het houdt veel meer in dan enkel honger lijden van zonsopgang tot zonsondergang.
Wat brengt het vasten met zich mee? Het vasten verzwakt bepaalde dingen en versterkt weer andere dingen. De ziel wordt insjAllah sterker en het lichaam wordt zwakker. Onze lichaam is gemaakt uit aarde en wordt gevoed met voedsel dat afkomstig is uit de aarde. En onze ziel is geschapen door Allah, "in hogere sferen", en moet gevoed worden met het gedenken van Allah, de aanbidding van Allah etcetera. Tijdens het vasten nemen de lusten (voor voedsel, voor gemeenschap,enz) af doordat de ziel steeds sterker wordt. Ook de banden tussen familieleden en vrienden worden sterker. Je ziet de mensen tijdens de ramadaan elkaar bezoeken en om vergeving vragen. Ramadaan is een maand van vergeving.

Verder zitten er nu eenmaal heel wat beloningen in deze maand, zoals het vergeven van de zonden, het trainen van de nafs, het geven van sadaqa, het vernauwen van de wegen van shaytan enzovoort.

De beste tijd om de suhur (eten voor zonsopgang) te benuttigen is voor het fajr gebed, maar men moet de juiste intentie hebben bij het opstaan. Velen staan nooit op voor het fajr-gebed, behalve tijdens de maand ramadaan, en enkel en alleen omdat ze niet willen vasten zonder alvorens te eten. Het voedsel en drank is belangrijker (voor deze mensen) dan de beloningen die men kan ontvangen voor het benuttigen van de suhur en het verrichten van het fajr gebed. Dat is geen oprechte en juiste intentie.

De ramadaan is een maand van aanbidding, een maand waarin wij moeten proberen om zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Het is ook een maand waarin wij zeker onze woede moeten inhouden als er provocaties onstaan door driemaal te zeggen: "ik vast". Natuurlijk moeten wij ook in de rest van het jaar geduld hebben in zulke situaties.

Wees dankbaar voor je jeugd en wees dankbaar voor je gezondheid, wees dankbaar dat je de kans krijgt om deze maand te vasten, want velen verkeren in ernstige ziekte waardoor zij niet kunnen vasten, hoewel zij ook dat gevoel willen meemaken. Maar dat is wat er bij velen van ons ontbreekt, de zoetheid van het geloof! Als wij zouden vasten zoals de sahaba hebben gevast, dan zouden wij beseffen hoe geweldig deze maand is en hoe geweldig het vasten is.

De ramadaan is opgesplitst in drie delen; barmhartigheid, vergeving en verlossing van de hel. We vragen Allah om Zijn genade, vergeving en tevredenheid over ons.

Het is van groot belang dat wij de eerste tien dagen ons best doen om deze ramadaan goed binnen te treden. Het is van belang dat wij deze dagen goed nadenken over onszelf en de zonden die we gepleegd hebben, dat wij berouw tonen en Allah vragen om Zijn vergeving. Het is belangrijk dat wij deze dagen tranen kunnen laten omwille van Allah. En als je niet hebt kunnen huilen omwille van je zonden, huil dan omdat je niet hebt kunnen huilen.

De ramadaan is een geweldige maand met een geweldige nacht, nl. de laylatul qadr die plaatsvindt in één van de laatste tien dagen van de ramadaan.

InsjAllah kunnen wij, als het mogelijk is, de laatste tien dagen i'itikaa f(zich terugtrekken om meer gebeden te verrichten e.d.) doen in de moskee, want de beloningen voor de aanbidding in deze nacht is geweldig groot.

Ook belangrijk in deze maand is iemand uitnodigen zodat die persoon bij jou zijn iftaar kan verbreken, en het hoeft niet eens een hele feestmaaltijd te zijn, maar enkel datgene wat voldoende is om de honger te stillen. De profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Wie voedsel verschaft (voor het verbreken van de vasten) voor een vastende, krijgt een gelijke verdienste, zonder dat iets aan de verdienste van de vastende afdoet." (Tirmidzie.) Maak gebruik van deze maand; als je de dagen niet goed gevast hebt, dan heb je nog de nachten, en als je de nachten ook niet goed hebt doorgebracht, dan heb je de laylatul qadr. Maak gebruik van deze maand om goede daden te verrichten, om in de qur'an te lezen, om je 'ibada en hasanaath te vermeerderen.

Een advies is ook om een lijstje op te stellen van de smeekbeden die je kunt verrichten bij het verbreken van het vasten. En het gaat niet enkel om smeekbeden voor persoonlijke doeleinden, maar ook ten voordele van de gehele ummah en vergeet zeker niet ons broeders en zusters in Iraq, Palestina, Afghanistan etc.

 Nogmaals, maar gebruik van deze maand want zoals in een hadeeth staat: “hij die de ramadaan in gaat en uitgaat zonder vergeven te worden is diep gezonken”!

En Allah
(Subhana wa Ta'ala) weet het best.

20:06 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Ramadaan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.