17-06-08

Korte geschiedenis van Mohammed de profeet vzmh

De Profeet

Moslims geloven dat Mohammed vzmh de laatste profeet van God (de zegel der profeten) was, en het is aan hem dat het de Islam werd geopenbaard.                               

                            

Mekka

Tijdens het leven van de profeet vzmh- voor de eerste openbaring - was Mekka een handelsstad zonder één heerser, en de Arabieren waren verdeeld in vele stammen. In Mekka bevond zich de heilige tempel van het land, een kubusvormige structuur genoemd Kaaba. Vele Arabieren reisden naar daar ter verering van afgoden.

 

De vroege jaren

Mohammed vzmh was geboren rond jaar 570 in Mekka, dat zich in het huidige Saudi-Arabië bevindt. De vader van Mohammed vzmh stierf vóór zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij 6 jaar oud was. Mohammed vzmh werd al zeer jong wees dus zorgde zijn grootvader Abdul Muttalib voor hem. Twee jaar later, stierf de grootvader van Mohammed vzmh, en zijn oom Abu Talib, een reizende handelaar, werd zijn beschermer. Mohammed vzmh werd ook handelaar, en op 25-jarige leeftijd trouwde hij met Khadijah, een 40-jaar-oude, rijke weduwe die één van zijn werkgevers was. Mohammed bracht veel tijd door in de bergen, namelijk in een grot in de berg Hira, waar hij mediteerde. Op een nacht in het jaar 610, ervoer Mohammed vzmh zijn eerste revelatie. Moslims geloven dat de engel Gabriël verscheen en hem vroeg om revelaties te reciteren die door Allah werden geopenbaard. Deze revelatie werd gemaakt op de "Nacht van Macht" (Laylat-ul-Qadr), die door moslims tijdens de Ramadan wordt herdacht.

 

Latere jaren

Mohammed vzmh bleef de volgende 20 jaar revelaties ontvangen die in de vorm van soera’s, verder onderverdeeld in aya’s, verzameld werden in de Heilige Koran. Mohammed vzmh predikte dat er geen andere god dan Allah was en spoorde mensen aan om zich tot de islam te bekeren en de aanbidding van idolen (afgoden) te verwerpen. Het nieuwe geloof dat de profeet Mohammed openbaarde werd uitgedaagd door de leiders van Mekka die Mohammed als bedreiging voor hun macht zagen. Toen Mohammed vzmh hoorde dat een groep Mekkanen (burgers in Mekka) van plan waren om hem te doden, besloot hij om Mekka te verlaten en naar Medina te reizen waar hij vreugdevol werd verwelkomd door de moslims. De migratie van Mekka naar Medina in 622 werd de Hijrah genoemd, en merkt het begin van de Islamitische kalender. In Medina, bleef Mohammed prediken en de groep van zijn volgers groeide. Geleidelijk aan, begon hij wetten in zijn gemeenschap te maken die op de revelaties van Allah st werden gebaseerd. Maar de spanningen bleven. Boze Mekkanen stuurde een leger om de Moslims in de Slag van Badr in 624 te bestrijden. Hoewel de Moslims in grote aantallen werden overtroffen, wonnen zij de strijd. Het vechten ging verscheidene jaren door, en de profeet was succesvol. In 630 marcheerde Mohammed in Mekka met zijn aanhangers en ging rechtstreeks naar Kaaba, waar ze de volgende: woorden verklaarden: "Allahu Akbar" of "God is Groot." De idolen van Kaaba werden vernietigd en vandaag de dag is de Kaaba een heiligdom van de moslims.

Mohammed vzmh stierf in 632, maar de Islam bleef groeien en bloeien.

14:30 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Echte rijkdom

 

Hieronder volgt een bekend islamitisch verhaal over échte rijkdom en échte armoede (dit is een klassieker, ik heb het dus niet zelf geschreven):

 

Echte rijkdom

Op een dag nam een vader van een hele rijke familie zijn zoon mee op reis. Hij wilde zijn zoon laten zien hoe arm sommige mensen zijn zodat hij dankbaar zou zijn voor zijn rijkdom.
Ze brachten een aantal dagen en nachten door op een boerderij van een hele arme familie.
Toen ze terugkeerden van hun reis vroeg de vader aan zijn zoon: "Hoe was de reis?"; "Het was fantastisch pappa."; "Heb je gezien hoe arm de mensen kunnen zijn?" vroeg de vader.
"JA zeker" zei de zoon. "Wat heb je van deze reis geleerd?" vroeg de vader aan zijn zoon.

De zoon antwoordde: "Ik zag dat wij maar één hond hebben maar zij hadden er vier. Wij hebben een zwembad dat zo lang is tot het midden van onze tuin en zij hebben een rivier dat helemaal geen eind heeft."; "Wij hebben speciale lantarens in onze tuin en zij hebben de sterren in de nacht."; Ons terras reikt tot het begin van onze tuin maar zij hebben de hele horizon."; "Wij hebben kleine stukjes land om op te leven en zij hebben hele velden die verder gaan dan dat wij kunnen zien."; "Wij hebben bedienden die ons bedienen, maar zij dienen anderen."; "Wij kopen ons eten, maar zij verbouwen hun eigen eten."; "Wij hebben muren rond ons eigendom die ons beschermen, zij hebben vrienden die hun beschermen."
Hierop was de vader sprakeloos. Hij wist niets meer te zeggen. Zijn zoon zei toen: "Bedankt papa dat je mij hebt laten zien hoe arm we zijn."

13:29 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Proza en Poëzie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |