24-08-07

Halal vlees

De rituele slachting ( Halal )

Volgens de Islamitische wet is alleen vlees toegestaan voor consumptie dat door een Moslim persoonlijk in naam van God is geslacht door middel van een snede in de hals met een scherp mes. Het moet een gezond dier zijn . Runderen, kalveren, geiten,schapen en pluimvee komen hiervoor in aanmerking. Varkensvlees is verboden en wordt als onrein ervaren. Het rituele slachten houdt in dat de Islamitische man die de de dieren snijdt bij ieder dier de volgende heilige woorden van uit overtuiging uitspreekt: " Bismillah, Allah oe’akbar " (in naam van Allah de aller machtigste).

Rituele slachtingen worden bij voorkeur zonder bedwelming verricht.Aangezien de Europese wetgeving voorschrijft dat slachtvee dient te worden verdoofd, worden tegenwoordig bepaalde verdovingsmiddelen toegestaan. Het dier mag echter door deze verdoving niet op de rand van de dood verkeren of sterven voordat het wordt geslacht. Dit komt omdat het in de islam verboden is dode dieren op te eten zonder dat deze geslacht is (op een wijze die halal is).

Halal consumptie

Ook na het slachten dient het vlees op een Islamitische wijze te worden behandeld. Het mag niet gemengd worden met vlees dat niet Halal is. Zo mag er bijvoorbeeld geen bloed meer bijkomen, er mag geen gelatine aan toegevoegd worden, Toevoeging van vet uitsluitend afkomstig van dieren die ritueel zijn geslacht is toegestaan alsmede plantaardig vet, en ander dient te geschieden door grondig gereinigde machines en gereedschappen.

  decoration

15:22 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Wat is islam?

De islam is een van de snelst groeiende godsdiensten ter wereld. Islam betekent letterlijk 'onderwerping', wat wil zeggen dat men zich volledig aan Allah st* (en dus ook zijn wil)onderwerpt. Een moslim moet ook de profeet saw gehoorzamen, door zijn soennah of levenswijze, tips e.d. op te volgen. Allah zegt nl. in de Heilige Koran: "En wat de Boodschapper Mohammed jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah: voorwaar, Allah is hard in de bestraffing."(QS59:7)


De islam heeft vijf pilaren, die elke moslim moet volgen (indien hij/zij hiertoe in staat is):


1. Shahaada of geloofsbelijdenis: een moslim moet er voor 100 procent van overtuigd zijn dat er maar 1 God is en dat de profeet Mohammed saw zijn boodschapper is: La ilaha il Allah, Muhamed rassoel Allah (Er is geen god dan Allah, zijn profeet/boodschapper* is Mohammed).

2.Salaat of gebed: een moslim dient 5 keer per dag op bepaalde tijdstippen te bidden, daarbij kan hij/zij ook nog extra gebeden verrichten op eender welk tijdstip (behalve niet op de tijdstippen dat de profeet saw heeft verboden).

3. Sawm of vasten: tijdens de maand ramadan dient elke moslim (die hiertoe in staat is) te vasten. Dit houdt in dat men niet mag eten, niet mag drinken, niet mag roken, geen sexueel contact mag hebben en slechte gedachten en daden moet vermijden.

4. Zakaat of armenbelasting: Elke moslim moet een deel van zijn/haar bezit aan arme mensen geven. Dit kan onder de vorm van geld, voedsel, kleding, enz...

5. Hadj of bedevaart: Elke moslim moet minstens één keer in zijn/haar leven een bedevaart naar Mekka verrichten (indien hij/zij hiertoe in staat is).


Maar de leer van de islam is véél groter dan slechts deze 5 pilaren. Deze site is bevat slechts een deel van de volledige leer van islam. In feite is er geen enkel mens die de volledige leer in dit korte leven kan kennen. Dit wil niet zeggen dat iemand niet veel kan weten, of dat iemand op bepaalde vlakken van de islam geleerd is vanwege zijn/haar grote kennis. De islam is een interessante religie die het waard is te bestuderen. Iedereen kan uit de islam waardevolle lessen trekken.

* st: sub7hannoehoe wa ta3ala: heilig en verheven is Hij

* saw: sall Allah 3aleihie wa salam: vrede en zegeningen (van Allah) zij met hem (de profeet)

* profeet/boodschapper: Er is een verschil tussen een profeet en een boodschapper. Een boodschapper is een persoon (man/vrouw) die één of meerder keren door Allah wordt aangesproken (of via engelen) bv. David, Maria, Adam... Bij een profeet is het hetzelfde, alleen krijgt een profeet er ook nog een heilig boek (Koran,Bijbel, Thora) bij. Vb. Mohammed, Jezus, ...

15:05 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |